Viên đạn tử Zombie

Viên đạn tử Zombie

6532 lượt tải
Hệ điều hành :

Android

Giới thiệu :

Hãy thể hiện kỹ năng bắn tỉa của bạn, bắn một đám đông thây ma, từng người một và đôi khi hàng chục cùng một lúc với một viên đạn duy nhất. Để làm điều này, súng của bạn và sẽ có viên đạn đặc biệt có xu hướng bắn ra khỏi bức tường, cho mọi người thấy rằng bạn là người bắn tốt nhất và thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực chiến đấu.


game hot