Nhà vô địch Quần Vợt

Nhà vô địch Quần Vợt

24340 lượt tải
Hệ điều hành :

Android

Giới thiệu :

Một trận quần vợt gồm có điểm, game, và set để tính chung cho cả trận. Mỗi điểm được bắt đầu bằng cách phát bóng. Bên phát bóng đứng sau đường biên, giữa điểm trung tâm và đường biên dọc. Bên nhận có thể đứng ở đâu cũng được bên phía mình. Phát bóng hợp lệ thì bóng phải đi qua lưới (không chạm) và vào ô phát bóng chéo ở phía bên kia. Nếu bóng chạm lưới và chạm đất ở phần phát bóng, không tính trái này và phải phát bóng lại. Nếu phát bóng bị lỗi lần một: đi quá dài hay không qua lưới, người phát bóng được phát lại lần 2, nhận lỗi 1. Nếu lần phát 2 cũng lỗi, nhận lỗi 2 và bên kia được điểm. Nếu lần 2 phát hợp lệ thì không sao. Điểm nhấn trong game như :
- Hành động quần vợt nhanh .
- Các loại bề mặt quần vợt.
- Chế độ giải đấu .
- Cấp độ 3 cân bằng khó khăn.


game hot