Robot Hủy diệt

Robot Hủy diệt

5973 lượt tải
Hệ điều hành :

Android

Giới thiệu :

Bạn sẽ đóng vai người hùng điều khiển robot hủy diệt thế hệ mới. Để điểu khiển được tính năng mới nổi trội, bộ phận lái di chuyển phức tạp, súng bắn liên thanh. Với những tính năng mới có trong game:
✓ Hai cần điều khiển kỹ thuật số giúp đạn bay chính xác.
✓ Ba bản đồ trò chơi với thay đổi khó khăn hơn.
✓ Tám nhân vật người máy khác nhau.
✓ Ten tích để mở khóa vũ khí và tăng cường.
✓ Một chục tăng cường, thậm chí nhiều vũ khí hơn.
✓ Vô số và tay sai của ông chủ chờ đợi cho thất bại của họ.
✓ Auto-Aim On / Off tùy chọn để tăng khó khăn.


game hot