Bước nhảy của Ninja

Bước nhảy của Ninja

9819 lượt tải
Hệ điều hành :

Android

Giới thiệu :

Với khả năng để chơi off-line cũng như trực tuyến phiên bản, hoàn thiện các kỹ năng.
Các tính năng của phiên bản đầy đủ của game như sau:
* Lựa chọn các nhân vật cho người chơi.
* Hoạt động của khả năng nhân vật.
* Học thêm các kỹ năng chiến đấu..
* Hình ảnh chiến đấu bay nhảy thích mắt… Hấp dẫn và đồ họa dễ sử dụng giao diện.
Tất cả điều đó sẽ làm bạn hài lòng khi lựa chọn game Bước nhảy của Ninja để chơi.Nhanh chóng tham gia cuộc đua ai về đích nhanh nhất của ninja nhé!


game hot